تبلیغات
گردون - گاریچه

گردون

گاریچه

یکشنبه 20 آذر 1384

گاریچه

در ذهن کوچه ای که گذشت

 گار یچه های گلپر و باقالی

گاریچه های شربت به لیمو

در هاله های مبهم دلتنگی

بر جای مانده اند

گاریچه های مختصر شادمانگی.

.........

در بغض کوچه ای که رسید

گاریچه های نعش و عفونت

گاریچه های مسکنت و مرگ

در هرم دود و سم ـ باد

در آمد و شدند

گاریچه های فت و فراوان غریبگی .

..........

آه ای خیال خرم آینده .

بر طرح کوچه ای که می آید

گاریچه های عشق و فضیلت

گاریچه های ایثار

آیا هنوز می گذرند ؟

گاریچه های اندکی آواز

گاریچه های اندکی آزادی .

                           ایرج جنتی عطایی[ یکشنبه 20 آذر 1384 - 04:12 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : یکشنبه 20 آذر 1384 - 05:12 ق.ظ]

[ پیام ()|| علی محمدی ] [ادبی , ] [+]