تبلیغات
گردون

گردون

شنبه 5 آذر 1384

اجاق سرد

مانده از شبهای دورادور

برمسیر خامش جنگل

سنگچینی از اجاقی خرد

اندرو خاکستر سردی.

همچنان کاندر غبار اندوده ی اندیشه های من ملال انگیز

طرح تصو یری در آن هر چیز

داستانی حاصلش دردی.

روز شیرینم که با من آتشی داشت،

نقش ناهمرنگ گردیده

سرد گشته، سنگ گردیده،

با دم پاییز عمر من کنایت از بهار روی زردی.

همچنانکه مانده از شبهای دورادور

بر مسیر خامش جنگل

سنگچینی از اجاقی خرد

اندرو خاکستر سردی.

                                           نیما   آبان ۱۳۲۷[ شنبه 5 آذر 1384 - 07:11 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : شنبه 5 آذر 1384 - 07:11 ق.ظ]

[ پیام ()|| علی محمدی ] [ادبی , ] [+]