تبلیغات
گردون

گردون

جمعه 20 آبان 1384

آنک بهار 

به یاد کوچه های مه

                              ـ غروب

                                       ـ خواب

  و خانه های خفته در خیال آفتاب

به یاد هیمه های سوخته

در انزوای برفی گرسنگی و مرگ       

 میان کلبه های  خار

                              ـ گل

                                     ـ پهن

                                        ـ تگرگ

  ستاره ای

                   ـ به نعره ای

شیارهای زخم تازیانه را

جوانه های سرخ یک سرود می کند.   

زمستان ۶۱     

ایرج جنتی عطایی                    [ جمعه 20 آبان 1384 - 01:11 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| علی محمدی ] [ادبی , ] [+]