تبلیغات
گردون - شعری از سیلور استاین

گردون

شعری از سیلور استاین

دوشنبه 25 مهر 1384

دنیا را روشن کن

به زندگی طعمی ببخش

تاببینی که عشق

چقدر میتواند آزادت کند

..........

دنیا را روشن کن

مرا ببین!

و ببین که دوست داشتن چقدر میتواند شادت کند

تو میگویی که بال در آورده ای

پس به بالهایت بیاموز که پرواز کنند

بدون اینکه بپرسند چرا......

به بالهایت یاد بده

که زندگی کنند

که دوست داشته باشند

..............

دنیا را روشن کن....

که دوستی را شاد کنی

بلند شو،

نگاه کن!

با چشمهایت ، دنیا را روشن کن!

          از کتاب ۲۵ دقیقه مهلت نوشته سیلور استاین . ترجمه چیستا یثربی[ دوشنبه 25 مهر 1384 - 05:10 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| علی محمدی ] [ادبی , ] [+]