تبلیغات
گردون - معرفی کتاب از سایت روز آنلاین

گردون

معرفی کتاب از سایت روز آنلاین

یکشنبه 24 مهر 1384

کتاب روز

۲۲ مهر ۱۳۸۴

هنرروز، دربخش کتاب روزمی کوشد کتاب ها ونشریاتی را که در حوزه اندیشه وهنرمباجث نظری را منعکس می کنند یا درمسائل اجتماعی وسیاسی مسائلی درخور دارند را به خوانندگان خود معرفی کند. ارجحیت با کتاب های روزخواهد بود واین به معنای غفلت ازآثارمنتشر شده درگذشته دور یا نزدیک نیست. کتاب های منتشره از پدیدآورندگان ایرانی به زبان های دیگر یا ترجمه شده به این زیان ها هم در کتاب روزجای ویژه ای خواهند داشت. به این امید که نقد هم به معرفی اضافه شود.

ناشران وپدید آورندگان کتاب و نشریه می توانند یک نسخه از کتاب یانشریه خود رابه این نشانی ارسال دارند تا برای معرفی آنها اقدام شود.

IRAN GOOYA
12 PLAC JEAN Giraudoux
94000
Creteil
France

ns_keyfar_atash_01.jpg

ترجمه ای شگفت از یک شاهکار ادبی
سروش حبیبی،مترجم پیشکسوت ایرانی که همین روزها وارد هفتاد و یک سالگی شده است، ترجمه ای شگفت از یک شاهکار ادبی راترجمه کرده وتوسط انتشارا ت نیلوفر در تهران به بازار فرستاده است. کتاب کیفرآتش نام دارد و اثر نویسنده بلغاری الیانس کانتی است. موضوع اصلی این اثر بی پناهی انسان منزوی امروزی است که توفان بی امان انبوه تود ه های انسانی اورا باخود می برد. رمان کیفر آتش نخستین بار در سال 1935 منتشر شد و در سال 1981 جا یزه نوبل رانصیب نویسنده کرد. در این اثر زندگی مدرن با بیانی اسطوره ای در قالب رما ن به شرح در می آید. زیان ویژه نویسنده تنها با مدد دانش حرفه ای وتسلط مترجمی مانند سروش حبیبی است که می تواند به زبان فارسی برگردانده شود. سرش حبیبی که در فرانسه زندگی می کند وبسیاری از شاهکارهای ادب معاصر جهان توسط اوبه فارسی برگردانده شده است، این کتاب را به زیبائی تمام و با نثری فاخر وامروزی به گنجینه ادبیات جهان کهبه فارسی درآمده اند، افزوده است.
کیفر آتش در 674 صفحه و به بهای 6500 تومان در دسترس همگان است.

ns_cinema_le_iran_01.jpg

سینمای ایران: یک دور تمام
هرمزکی، روزنامه نگار ومحقق ایرانی مقیم فرانسه تحقیق جامعی در باره سینمای ایران را به زبان فرانسه به بازار فرستاده است. کتاب 321 صفحه دارد ود ردوبخش تنظیم شده است. سینمای ایران قبل و بعد از انقلاب.
نویسنده در هر بخش با تکیه به آثارسینمای مهم به بررسی وتحلیل پرداخته است. کتاب چند صفحه نفیس عکس رنگی هم از سینمای ایران دارد.

ns_golestan_k_j_01.jpg

کتاب جنجالی تهران

کتاب تازه ابراهیم گلستان که حاصل گفت و گوی او با پرویزجاهد است، این روزها جنجالی ترین کتاب تهران است. گلستان که د راین کتاب ویژگی اصلی خودرا" مخالفت با چا خان گویی" ذکر کرده، در این گفت وگوی طولانی که نام "نوشتن با دوربین" دارد، پنبه روشنفکران معاصر ایران را حسابی زده است.
ابراهیم گلستان که اینک 83 سال دارد ودر انگلستان زندگی می کند، صاحب آثار برجسته ای در ادبیات وسینمای ایران است. اوکه بسیار کم تن به مصاحبه می دهد به نوشته مقد مه کتاب " از
چهره های برجسته روشنفکری ایران است."
ابراهیم گلستان در این گفت و گو عملا همه روشنفکران مطرح تاریخ معاصر از احسان طبری گرفته تا داریوش مهرجویی را مورد حمله قرارداده وآنها را بی بیسوادی متهم کرده است. اتهامات گلستان
بی جواب نمانده و جنجالی را در مطبوعات ومحافل ادبی برانگیخته است.
نوشتن با دوربین در 276 صفحه، به قیمت 3000 تومان وتوسط نشر اختران در تهران منتشر شده است.

ns_even_a_01.jpg

یک رمان- زندگی فارسی به زبان انگلیسی

انتشارات معتبر "هارپر کولین" نخست اثر یک نویسنده ایرانی مقیم آ مریکا رابا چاپ نفلیس وتیراژ بالا در آمریکا منتشر و در سراسر جهان پخش کرده است.

کتاب که رمان – زندگی است و از سرنوشت واقعی نویسنده آن افشینه لطیفی وخانواده اش حکایت
می کند" حتی بعد ا زاینهمه سال" نام دارد.

متن فارسی این کتاب که مورداستقبال خوانندگان انگلیسی زبان قرار گرفته بزودی توسط انتشارات باران منتشر خواهد شد.

ns_zakhm_aghl_01.jpg

فیلمساز شاعر

مسعود کیمیائی، کارگردان برجسته سینمای ایران و سازنده آثا رماندگاری مانند قیصر وگوزنها ، به جمع شاعران ایرانی پیوست.

مسعود کیمیایی که در سال 1380 رمان حجیم جسد های شیشه ای رامنتشر کرده بود، مجموعه شعری به نام "زخم عقل" راد رتهران به بازار کتاب فرستاده است. کتاب که روی جلد متفاوتی مزین به تابلوی علیرضا اسپهبد دارد، در 130 صفحه و به قیمت 1800 تومان توسط نشر ورجاوند منتشر شده است.

                          منبع:روز آنلاین[ یکشنبه 24 مهر 1384 - 08:10 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| علی محمدی ] [ادبی , ] [+]