تبلیغات
گردون - امشب

گردون

امشب

دوشنبه 18 مهر 1384

امشب بین من وکودکی

                  لحظه ای هست

                یاد خیس خاطرات  مه گرفته ام

                               در دفتر کهنه مشق شب

                                                    را با تصمیم کبری

                                           شعری میخوانم که زندگیست.

........................

امشب بین من وپاییز پیر تجربه

                   لحظه ای هست

                          و در آن وقت که برگی می افتد

                                   مرگ را میبینم که زندگیست.

.......................

امشب بین ما

      لحظه ا ی هست

            افسوس که شب نهایتی خواهد بود

                                   اما یادی است که زندگی است.

              [ دوشنبه 18 مهر 1384 - 03:10 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| علی محمدی ] [ادبی , ] [+]