تبلیغات
گردون - معرفی یک کتاب

گردون

معرفی یک کتاب

یکشنبه 17 مهر 1384

اسطوره مهر (زندگی و سینمای سوسن تسلیمی)

نوشته : بی تا ملکوتی

نشر ثالث، ۱۳۸۴

کتاب اسطوره مهر نوشته بی تا ملکوتی حاصل چند سال زحمتهای فراوان اوست در مورد بازیگر شاخص ومتفاوت سینما وتئاتر ایران سوسن تسلیمی است. نویسنده کتاب متاسفانه با اینکه موفق به دیدار خانم تسلیمی نشده ولی کتاب پویایی و سادگی خاصی دارد که خواننده بیشتر بر این باور است که نویسنده از اول تا آخر کتاب همنشین خانم تسلیمی بوده است. نویسنده در این کتاب که بقول خودش بیشتر جنبه تحقیقی داشته از شخصیتهای مختلف دوران بازیگری خانم تسلیمی مصاحبه هایی انجام داده که که تصویر مه گرفته ای که نسل کنونی از خانم تسلیمی در ذهن دارند  شفاف  و روشن میسازد. کتاب دارای ۹ فصل میباشد . فصل اول سالشمار زندگی بازیگر است. فصل دوم فعالیتهای تئاتری ونمایشی بازیگر را در برمیگیرد. فصل سوم تحلیلی بر ۶ فیلمی دارد که بازیگر در ایران بازی کرده است . فصل چهارم  به زندگی و مصائب و مو فقیتهای خانم تسلیمی میپردازد که چگونه از صفر مطلق تا اوج مطلق را با چه رنجها وبی مهری ها را در سوئد تحمل میکند. فصل پنجم آن گزیده خاطرات و صحبتهای هنرمندان هم دوره و هم نسل خانم تسلیمی است که بسیار خواندنی و شنیدنی است. فصل ششم هنرمندانی چون استاد بیضایی ، رضا بابک، امین تارخ و .....بازیگر را مورد نقد وبررسی قرر داده اند. فصل هفتم مجموعه مقالاتی که در باره خانم تسلیمی در جراید به چاپ رسیده را در یک جا جمع شده که این فصل نیز خواندنی است. فصل هشتم ونهم فیلم شناسی و مقاله شناسی است. عکسهای بسیار زیبا از کودکی تا فیلمها وتئاترها ی خانم تسلیمی در آخر کتاب آمده که در نوع خود دیدنی است. لازم به یادآوری است که نقاشی روی جلد کتاب مثل دیگر آثار آیدین آغداشلو چشمنواز وچشمگیر است.          [ یکشنبه 17 مهر 1384 - 04:10 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| علی محمدی ] [سینما , ] [+]