تبلیغات
گردون - پاییزی

گردون

پاییزی

شنبه 9 مهر 1384

پاییزی

 نگو از گل ، نگو از یخ
كه در پاییزم
 نگاهم كن ، نگاهم كن
 چه دردانگیزم
با من نه گل ، نه آواز
 نه آسمان ، نه پرواز
 گل مرده ی آوار برگم
پاییزی ام ، هم فصل مرگم
 اگر در شب ، اگر در باد
 اگر در اشك می رویم
 كدامین گل به كدامین باغ ؟
 من از پاییز می گویم
 اگر ماهم ، اگر خورشید
 اگر هم بغض باران
 همه عشقم همه بخشش
 از اینجا تا بهاران

  

ایرج جنتی عطایی[ شنبه 9 مهر 1384 - 06:10 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| علی محمدی ] [ادبی , ] [+]