تبلیغات
گردون - معرفی کتاب از سایت روز آنلاین

گردون

معرفی کتاب از سایت روز آنلاین

جمعه 8 مهر 1384

کتاب روز

هنر روز، دربخش کتاب روز می کوشد کتاب ها و نشریاتی را که درحوزه اندیشه وهنرمباحث نظری را منعکس می کنند یا درمساثل اجتماعی و سیاسی مساثلی در خوردارند را به خوانند گان خود معرفی کند. ارجحیت با کتاب های روزخواهد بود و این به معنای غفلت آثار منتشر شده د رگذشته دوریا نزدیک نیست. و کتا ب های منتشره از پدید آورندگان ایرانی به زبا ن های دیگریا ترجمه شده به این زیان ها هم در کتاب روز جای ویژه ای خواهند داشت .به این امید که نقد هم به معرفی اضافه شود.

ناشران و پدید آورندگان کتاب می توانند یک نسخه از کتاب یانشریه خود را به این نشانی ارسال دارند.

آزادی وعشق در سینما

بهمن مقصود لو از پیشسکوتان نقد سینمایی در ایران است. ns_azadi_eshgh_01.jpg
جنگ ویژه سینما وتئاتر که د ردهه پنجاه منتشر و بعد ا زچندشماره توقیف شد ، فضای متفاوتی را در نقد نویسی ایران ایجاد کرد. سینمایی اجتماعی که به عشق وآزادی نگاهی حرفه ای دارد، حرف تازه ای در فضای دو قطبی آن دهه بود که یا سیاست را اصل می دانست ویا پوچی را.
کتاب "آزادی وعشق در سینما" که در تهران منتشر شده ادامه همان نگاه است. بهمن مقصودلو که سال هاست- ودریغا- که برای سینما نمی نویسد وفیلم می سازد دراینکتاب نگاهی دارد به سه شاهکار تاریخ سینما: توهم بزرگ ساخته ژان رنوار- نامه یک زن ناشناس اثر ماکس افولس وتریستانا شاهکار لوئیس بونو ئل. آن چه این سه اثر را بهم مربوط می کند، همانطور که مولف در مقدمه موجز کتاب می نویسد:" تم عشق وآزادی است که د رهر سه فیلم باقدرت کامل در دست این فیلمسازان خلا ق وقادر ، به بهترین شکل تبلور یافته و به تصویر کشیده شده است."
کتاب در 365 صفحه توسط انتشارات معین منتشر شده است.

سلول شماره 6 ابراهیم نبوی به زبان فرانسوی

ns_selol_6_01.jpg انتشارات "اکته سوت" در فرانسه ترجمه فرا نسوی کتاب
معروف ابراهیم نبوی – سلول شماره 6- را منتشر کرد.

سلول شماره 6 بعد از آزادی ابراهیم نبوی اززندان در تهران منتشر شد وبه چند چا پ رسید. اکنون انتشارات معتبر فرانسوی که آثارارزشمند نویسندگان غیر فرانسوی زیان راترجمه ومنتشر می کند این کتاب را که د رآن زندان از نگاه نبوی ترسیم را باترجمه امیر مغانی وچاپی نفیس به بازارفرستاده است.

بگذار زمان بگذرد

ns_bogzar_zaman_01.jpg

مجموعه عاشقانه کوچکی است از نامی که معلوم نیست همان نام سراینده باشد
:ف. خاورو هیچکس نمی داند که خود اوهست یا نیست.بدرود سرودهایی است که در دهه هولناک 60 در زندان گوهردشت سروده شده وسپس به بیرون رسیده واکنون" د رلابلای آرشیوی" یافت شده وبدست چا پ داده شده است.

یکی اززنان دربار

ns_yeki_z_d_01.jpg

زنان در بار کتابی است تازه انتشار توسط "مرکز بررسی انتشارات تاریخی وزارت اطلاعات" در باره لیلی امیرارجمند که سال ها ریاست کانون پرورش فکری کودکان ونو جوانان رابرعهده داشت.
ناشر در سخن نخست کتاب، علت انتشا رکتاب را چنین توضیح می دهد:" بررسی نقش وجایگاه زنان دردربارپهلوی، از جمله مسائلی است که در پژوهش های تاریخی دوران پهلوی ها- خصوصا پهلوی دوم- از اهمیت ویژه ای برخوردار است." این دیدگاه منطقی چند سطر پائینتر به موضع گیر ی سیاسی تبدیل می شود:" لیلی جهان آرا ازمعدود زنانی است که دردیوانسالاری زنان دربار، از جایگاه ویژه ای برخوردار بود و در راستا ی اهداف وسیاست های بیگانگان در نقش های متفاوتی ظاهر می شد." کتاب درصفحات پرشمارخود که با اسناد وعکس ها آراسته است وبا چاپ نفیسی عرضه شده می کوشد این مدعا را با ادبیاتی که متاسفانه پژوهشی نیست، ثابت کند. هدفی که به آن نمی رسد. اسناد کتاب اما بکار یک محقق بیطرف می آید که آنها را د رمجموعه فعالیت های خانم لیلی ارجمند ونقش بسیارمهم کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مورد بررسی قراردهد. نقشی که نویسنده یا نویسندگان کتاب ازآن غفلت کرد ه اند. نباید فراموش کرد که کانون زادگاه سینمای نوین ایران بود که در دوران جمهوری اسلامی به ثمر نشست.

باران: ادبیات و خاطره

شماره 9-8 فصلنامه¬ی فرهنگی و ادبی «باران» منتشر شد. ns_baran_k_01.jpg

این شماره، که با یادداشت بهزاد کشمیری¬پور،مسعود مافان وگزارشی از روند خاطره‌نویسی ایرانیان، فهرستی از داستان‌هایی با تم زندان و دهه‌ 60 آغاز می¬شود.

در بخش ویژه‌باعنوان فصل خاطره مطالبی چون گزارشی کوتاه ازخاطره‌نویسی ایرانیان، فهرستی از داستان‌هایی با تم دهه‌ شصت، پاره‌ای ازکتاب «مونولوگ پاره پاره شاعر شما» نوشته‌ اکبر سردوزامی: روایت اعظم، فهرست چند کتاب خاطرات/ مسعود درخشان، چند خاطره و یک خاطره- نقش پنهان فرح پهلوی در نخست وزیری شاپور بختیار/ ناصر رحیم‌خانی، خاطرات زندان؛ اشاره‌ای از زاویه‌ زبان‌شناختی/ اعظم کیا کجوری، نگاهی به کتاب «خشت و خاکستر»، خاطرات میرزا عسگری(مانی)/ ملیحه تیره‌گل، چهار پری کوچک مسلح!- خاطراتی از 4 زن چریک فدایی/ مریم سطوت، گناه و توبه؛ بر پایه‌ی دین در پوستین حکومت!/ احمد اربابی، تاثیر شکنجه و زندان بر شخصیت زندانی/ علی فرمانده، خاطره و بازگویی خاطره/ محمد عقیلی، مادران میدان مایو / منیره برادران و خاطرات زندانیان سیاسی و زندان/ احمد علوی در بخش گفت‌و‌گو، گفت‌وگو با بانوی آواز ایران، مرضیه/ زینت هاشمی، روایتی دیگر از ماجرای سفر به ارمنستان در گفت‌ وگو با علی صدیقی، گفت‌ و‌گو با نقی حمیدیان، نویسنده‌ کتاب «سفر با بال‌های آرزو»،گفت‌وگویی با حمید صدر، نویسنده‌ی رمان منشی حافظه به زبان آلمانی/ شهلا شفیق، وگفت‌و‌گو با هومن عزیزی، نویسنده‌ی رمان نگاتیو
در بخش کتابخانه‌ی باران مطالب پاره‌ای از کتاب «روزها در راه» خاطرات شاهرخ مسکوب و نامه‌ای به دوست/ سراغ رمان مسکوب/ مهدی استعدادی‌شاد در بخش فرهنگ و اندیشه مقالات تاویل‌گرایی در اندیشه‌ مولانا / احمد علوی و آزادی جنسی، آزادی فردی/ دکتر حسین فرهمند در بخش داستان و شعر فصلی از رمان تماما مخصوص!/ عباس معروفی، خواب‌های من در سرزمین امپراطوری آمریکا/ عزت‌السادات گوشه‌گیر، همه‌ی ما را می‌کشند بخشی از رمان زیر چاپ/ هوشنگ اسدی، و چهار فصل از کتاب نا آرامی نوشته‌ فرناندو پسوآ/ حسین منصوری، 3 شعر از صبا تهرانی؛
و در بخش نقد و نظر نگاهی کوتاه به مده‌آ ائوریپیدس، با توجه به نظریه‌ی ارسطو/ بهروز شیدا، تاملی در ادبیات پست‌مدرن ایران/ ملیحه تیره‌گل، اعتراض شهرنوش پارسی‌پور به ناشر ایرانی: نویسنده‌ فقیر در تبعید، و رمان «ماجراهای ساده و کوچک روح درخت» و سانسور آن در ایران گردآوری شده است.

در بخش تازه چه خبر؟، به ترجمه‌ی کافه رنسانس نوشته ساسان قهرمان به زبان انگلیسی، و کارهای جدید بهروز شیدا اشاره شده است. همچنین در این شماره رباب محب نگاهی کرده است به کتاب به یاد انگشت‌های نسخه نویسم نوشته اکبر سردوزامی.

سردبیر میهمان این شماره فصلنامه‌ باران ناصر رحیم‌خانی است.
[ جمعه 8 مهر 1384 - 08:09 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : جمعه 8 مهر 1384 - 11:09 ق.ظ]

[ پیام ()|| علی محمدی ] [ادبی , ] [+]