تبلیغات
گردون

گردون

دوشنبه 4 مهر 1384

              

 

 

بمناسبت ۱۳ مهر ماه سالکوچ فریدون فروغی

 

درباره فریدون هر سال مطالب بسیاری نوشته میشود ولی فریدون آ نقدر بر گردن ما حق دارد که هر چه بنویسیم انگار ننو شته ایم.فریدون از نسلی است که ما آرزو داریم کاش ما هم از نسل او باشیم. همیشه فکر میکنم که بزرگان هنرمعاصر در هر زمینه ای  بیشتر از نسل فریدون بودند. در ادبیات شاملو، اخوان،سهراب ،فروغ و...در سینما استاد بیضایی، شهید ثالث، کیمیایی، تقوایی و....اما در موسیقی بزرگان موسیقی سنتی و کلاسیک بزرگانی چون صبا، وزیری ، معروفی ، ..فرهت ها ، چکنواریان. وقتی  خاطراتشان از کافه نادری وفردوسی و کوچینی از جمع بودنشان دور هم میگویندوما  حسرت یک چنین جمعی را باید همیشه بگور ببریم. فریدون از نسلی خسته اما پر شور ، فعال و جاودان است که هنر معاصر دیگر هیچ وقت چنین نام آورانی را به دور خود نخواهد دید و اگر هم تعدادی اندک از آن نسل با قی مانده اند آ نچنان بی مهری دیده اند که در سرزمین پدری نمانند ودر گوشه ای از اینجا دور شاید زندگی کنند. مثل فریدون که در سرزمین پدری اش ماند و بقول حمید رضا صدر دق کرد و مرد.اما نمی دانم بعد ا ز این چه میشود. هر چند که خوشبین هم باشیم تصور اینکه کسانی چون فرهاد ، فریدون ، مازیار ...و از نسل سوخته ما سر برآورند خیلی دشوار خواهد بود. عادت کرده ایم  با همان حس نوستالژی آن سالها .                  

 

 [ دوشنبه 4 مهر 1384 - 07:09 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : سه شنبه 5 مهر 1384 - 09:09 ق.ظ]

[ پیام ()|| علی محمدی ] [ادبی , ] [+]